General

Programa Forgem Vincles

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Per tal de treballar l'eix de prevenció es desenvolupen formacions interdisciplinàries i d'àmbit comunitari, en quant a la detecció es disposa d'un observatori social que recull i analitza dades que ofereixen una lectura dels casos existents a la comarca. I en quant a l'atenció i recuperació hi ha taules de treball ordinaries que són aquells espais que disposen els prodessionals de cada àmbit per compartir coneixements, bones pràctiques etc i les taules extraordinàries que és l'espai en que els professionals treballes un cas concret.

El principal objectiu del programa és facilitar i acompanyar els serveis i professionals de la coamrca implicats en l'atenció al maltractament en l'aplicació del protocol d'intervenció tot incidint en la prevenció, detecció, atenció i recuperació. 

biblioteca_doc_15012013145935_16._llibret_protocol.pdf

CONTACTE

Consell Comarcal de la Segarra