Desfibriladors

DESFRIBILADORS

Ubicació dels desfribiladors a la comarca de la Segarra

Els desfibril·ladors són dispositius mèdics utilitzats per restablir el ritme cardíac normal en persones que han patit una arítmia cardíaca greu, com la fibril·lació ventricular o la taquicàrdia ventricular sense pols. Aquestes arítmies poden ser potencialment mortals, ja que impedeixen que el cor bomba sang de manera efectiva i poden portar a una parada cardíaca.