Joves

Programa Salut i Escola (PSiE) de l'Institut Català de la Salut (ICS)

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Salut i Escola és un programa transversal entre el Departament de Salut i el Departament d’Educació que promou la col·laboració dels centres educatius i els serveis de salut comunitària arreu del territori per millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac.

Es desenvolupa als centres educatius de secundària dins la xarxa de centres públics i concertats de Catalunya.

A través del Programa Salut i Escola una infermera del CAP és trasllada 1 cop a la setmana als instituts de Cervera. Durant aquest horari la infermera disposa d’un espai de consulta on els estudiants poden assistir-hi lliurement. Les visites són confidencials Es reuneix periòdicament amb la Comissió de Salut del Centre per fer seguiment de casos de risc i establir un calendari de treball, avaluació, etc. També realitza tallers educatius amb els alumnes, d’acord amb el pactat amb la Comissió de Salut de cada Centre.

Horaris:

Cada dimarts de la setmana. Al matí a l'INS Antoni Tarrajo i al migdia a l'INS La Segarra

Objectiu:

Millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac.salut comunitària presents en el territori.

CONTACTE

CAP Cervera

Avinguda de Duran i Sanpere, 45, 25200 Cervera, Lleida

msegarram.lleida.ics@gencat.cat