Infants

Servei d’Intervenció Socioeducativa Itinerant (SISI)

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El Servei d’Intervenció Socioeducativa Itinerant (SISI) de la Segarra és un servei gestionat pel Consell Comarcal.

És un servei diürn preventiu de prestació bàsica garantida, fora de l’hora escolar, que dona suport a infants i les seves famílies en situacions de risc. El SISI atén joves de 3 a 18 anys.

Les finalitats del servei són estimular i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i treballar per millorar les mancances socioeducatives de les persones ateses.

L’atenció als infants i adolescents es fa mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i la comunitat.

L'objectiu principal d'aquest servei és donar suport als infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies amb la finalitat que puguin assolir progressivament capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials.

El SISI de la Segarra s’organitza en 4 línies d’intervenció:

Per accedir-hi cal que els Serveis Socials d’Atenció Primària o l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència facin una valoració per derivar-los al SISI.

CONTACTE

Consell Comarcal de la Segarra

Passeig Balmes, 3, 25200 Cervera, Lleida

973531300