Infants

Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ-Cervera)

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) són serveis d'atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental, adreçat a les persones menors de 18 anys, que presenten un trastorn mental, en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, que per la gravetat i/o complexitat no poden ser atesos únicament des de l'àmbit dels serveis d'Atenció Primària de Salut.

Els CSMIJ estan integrats dins del circuit assistencial, articulant-se amb la resta dels dispositius i establint un sistema de coordinacions que possibilitin la continuïtat assistencial del projecte terapèutic del pacient.

Els professionals dels CSMIJ's es desplacen a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS-CAP) per, juntament amb els metges de família, pediatres i infermeres, formar un equip integrat que atengui els processos de salut mental no greus i dugui a terme tasques de detecció precoç i promoció i prevenció de la salut emocional.

Objectius del CSMIJ

L'accés al recurs ha de ser per derivació a través del metge de família o pediatre 

CONTACTE

Avinguda de Duran i Sanpere, 45, 25200 Cervera, Lleida

973531048