Infants

Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç (CDIAP) de la Segarra

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Un CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) és un dispositiu especialitzat en l'atenció primerenca de nens i nenes des del naixement fins als sis anys. Aquests centres estan dissenyats per identificar, avaluar i intervenir en problemes o trastorns del desenvolupament infantil, així com per donar suport a les famílies.

El principal objectiu d'un CDIAP és promoure el desenvolupament integral dels nens, especialment aquells que presenten algun tipus de discapacitat o estan en risc de patir-ne. L'atenció primerenca és fonamental per abordar possibles dificultats en el desenvolupament físic, cognitiu, comunicatiu, social i emocional del nen abans que es converteixin en problemes més grans al llarg de la seva vida.

Aquests centres tenen un equip de professionals multidisciplinaris que treballen de manera conjunta per proporcionar una atenció personalitzada i adaptada a les necessitats de cada nen. Aquest equip pot incloure psicòlegs, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, logopedes i altres especialistes en desenvolupament infantil.

Les intervencions que es duen a terme en un CDIAP poden ser diverses i inclouen teràpies individuals o grupals, programes destimulació precoç, assessorament i orientació a les famílies, així com coordinació amb altres serveis i recursos de la comunitat.

El CDIAP der Cervera realitza les següents tasques:

Per atendre l'infant en la seva globalitat, el CDIAP SEL disposa d’un equip interdisciplinari format per una psicòloga, una logopeda, una fisioterapeuta, un neuropediatre i una treballadora Social per tal de garantir l’adequada atenció integral de l’infant.

CONTACTE

Passeig Balmes, 3, 25200 Cervera, Lleida

973532431 | cdiapsel@ccsegarra.cat