Càritas Interparroquial

Càritas Interparroquial

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Càritas Interparroquial de Cervera té com a finalitat ajudar a les persones que més ho necessiten amb independència de la seva raça, creença, sexe, orientació personal… aquells que viuen en precarietat o exclusió social quan no hi ha altres mecanismes socials que ho cobreixin. A més a més, també sensibilitzem la societat d’aquests fets i hi denunciem les injustícies. Per a  nosaltres el més important és que tothom pugui viure amb dignitat. 

Programa Família i Infància

El Programa Família i Infància sorgeix a Càritas de Cervera l’any 1992. Als primers anys no es feia suport educatiu, només asal d’estiu. Després d’uns anys ho va assumir l’Ajuntament i Càritas crea aquest servei, davant la demanda de les escoles, d'oferir suport educatiu fora de l’horari escolar, per part d’alguns alumnes nouvinguts i amb mancances educatives. 

El servei del suport educatiu es crea per cobrir unes mancances educatives i socials d’aquells nens/es que es troben en situació de risc i/o exclusió social. Per tant, podríem dir que aquest és un projecte preventiu. I més endavant es va crear el servei de suport psicològic per als infants i les respectives famílies.

Servei de Suport Educatiu 

El servei va adreçat a nens i nenes  de 6 a 11 anys de Cervera que es trobin en situació de risc i/o exclusió social, fracàs escolar, baix rendiment escolar i dificultats econòmiques de la família.

Servei de Suport Psicològic

Els nens/es que es beneficien d’aquest servei són els infants de primària que assisteixen al servei de suport escolar. Per tant, en el moment que els voluntaris, professora o treballadora social puguin detectar algun tipus de problemàtica, aquest serà derivat al servei. També s'atenen infants derivats per serveis socials i/o d'altres projectes.

Programa Vellesa i Voluntariat

En aquest programa es realitza acompanyament a persones que viuen soles i/o a les residències i no tenen ningú que els pugui acompanyar. Els objectius són:

Quins serveis oferim?

Programa Sense Llar

Des de que es va tancar l’Alberg “el Vianant” es va establir un protocol d’atenció entre Càritas i l’Ajuntament de Cervera, en concret la policia local. Les atencions es fan pel matí al despatx de Càritas, de 10 a 13 h i per les tardes, les persones sense llar s’han d’adreçar a les dependències de la policia local de l’Ajuntament de Cervera.

L’ajuda que s’ofereix són: àpats, roba i en situacions justificades el desplaçament.

Quan s’atén una persona pel matí des del despatx de Càritas es fa arribar les dades personals de la persona atesa, a la policia local, per tal d’anar coordinats. Quan és la policia local que l’atén ens fan arribar una fitxa de la persona que han atès. D’aquesta manera, uns i altres sabem les persones que s’han atès.

En el supòsit de persones sense sostre que es trobin al carrer amb condicions meteorològiques extremes i prèvia notificació d’alerta de protecció climàtica i/o d’incendis per part de la Direcció General de Protecció civil, la policia local podrà fer ús de l’equipament del pis de Cervera Segarra Acull quan es trobin amb una persona sense llar.

Programa d'Acollida

Càritas atén a totes les persones que s'adrecen al servei. La treballadora social és qui fa l'acollida, deriva a projectes de la mateixa entitat i gestiona els ajuts que requereixi la persona o família atesa:

En cas de no poder oferir resposta a la seva demanda es deriva a serveis especialitzats de Cervera.

Programa Horts Socials i Inclusius

El Projecte “Horts Socials i Inclusius” es gestionat per la Paeria de Cervera i Càritas Interparroquial de Cervera. L’objectiu principal dels Horts Solidaris és treballar en la millora de la qualitat de la vida de les persones més vulnerables i al progrés equilibrat i sostenible del nostre municipi amb l’objectiu principal del conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum.

Aquests horts, constitueixen un bé d’una persona particular la qual ha signat un contracte de cessió amb l’Ajuntament i Càritas Interparroquial de Cervera. L’adjudicatari solament tindrà la possessió precària de l’hort municipal que se li assigni, pel termini que es determini i en aquest document i condicionat al seguiment i compliment de la normativa establerta.

La durada per la utilització d’ús temporal dels horts serà d’un any que podrà ser renovable si hi ha disponibilitat d’horts.

A qui va dirigit: Beneficiaris del Rebost Solidari

Objectius: