Infants

Agrupament Coll de les Savines (AEiG)

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) és una associació educativa de base voluntària i d’acció comunitària, sense ànim de lucre i declarada d'utilitat pública. Té la missió d’educar infants i joves per a la transformació social a través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu creixement personal per tal que esdevinguin persones crítiques, conscients, i compromeses amb la societat.

L'Agrupament Escolta i Guia Coll de les Savines (AEiG) és el Cau de Cervera, el seu objectiu és educar infants i joves mitjançant el mètode escolta i guia, que els fa protagonistes del progrés personal i els transforma en persones crítiques i actives i compromeses amb la societat.

Edats: A l'AEiG hi poden entrar joves amb edats compreses entre els  6 i els 19 anys. 

L'AEiG està dirigit per educadors de caràcter voluntari, 4-5 educadors epr cada branca, un equip d'agrupament, dos caps, dues pedagògiques, dos tresorers i una secretària.

CONTACTE

Carrer de Granyena, Mas Duran, 25200 Cervera, Lleida

colldelessavines@escoltesiguies.cat | 648246909