General

Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF)

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El  Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) és un espai per parlar amb calma i confiança de les relacions familiars. La quotidianitat i l'educació dels fills i filles, sovint, generen molts interrogants i preguntes. El SOAF ens pot orientar i ajudar a trobar respostes. Els canvis i les incerteses en les famílies, de vegades, requereixen l'acompanyament de professionals especialitzats.

Què és? 

És un servei d'orientació i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social. El servei està enfocat des d'una perspectiva preventiva: detecta i reforça les capacitats i fortaleses de les famílies per afavorir relacions familiars saludables i enfortir les habilitats parentals. El SOAF és un servei de caràcter universal dirigit a totes les famílies.

Què oferim? 

CONTACTE

Passeig Balmes, 3, 25200 Cervera, Lleida

973531300