General

Salut comunitària i activitats grupals al CAP de Cervera

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Per comprendre millor la salut comunitària, cal entendre primer què és la salut i com està influïda per diversos factors. L'Organització Mundial de la Salut (OMS)defineix la salut com un estat de benestar físic, mental i social complet, i no només l'absència d'afeccions o malalties. És per aquesta raó que l'Institut Català de la Salut (ICS) ha promogut el Programa de Reforç a la Primària, que ha incorporat diferents professionals que treballen des d'una mirada comunitària i grupal:

Programa de Benestar Emocional i Salut Comunitària (RBEC)

Els equips d’atenció primària (EAP) incorporaran la figura del referent de benestar emocional comunitari. Es tracta d’un professional que desenvoluparà tasques de promoció i prevenció en salut emocional, adreçades als col·lectius que més ho necessiten. Desenvoluparà les seves funcions en l’àmbit comunitari i poblacional, per tant, no tindrà població assignada. El seu desplegament constituirà un impuls per a l’atenció comunitària dels EAP.

Cartera de serveis

El Programa per a la Promoció d’una Alimentació Saludable i la Prevenció i Abordatge de Malalties

El Programa per a la Promoció d’una Alimentació Saludable i la Prevenció i Abordatge de Malalties a l’atenció primària i comunitària preveu que els equips d’atenció primària (EAP) incorporin la figura del dietista nutricionista. Les tasques d’aquest nou professional s’adrecen a la prevenció i tractament de problemes associats a una mala alimentació, promovent hàbits alimentaris saludables i sostenibles i una alimentació adaptada a les condicions particulars, de risc i de malaltia, preferències, recursos socioeconòmics, culturals, i especialment destinades als col·lectius que més ho necessiten

Cartera de serveis

Programa d’Incorporació de Fisioterapeutes per a la Promoció del Funcionament i la Prevenció de la Discapacitat

Aquest Programa estableix la incorporació de professionalsa fisioterapeutes en els equips d’atenció primària (EAP) amb l’objectiu d’incrementar la realització d’intervencions per a la promoció i la millora de l’autonomia i del funcionament i la prevenció de la discapacitat, principalment adreçades a afeccions musculoesquelètiques de baixa complexitat, sovint cròniques, així com a augmentar el vincle de la població amb activitats i serveis de la comunitat beneficioses en aquest context. Una altra àrea on els fisioterapeutes de l’APiC (FisioAPiC) han de tenir un paper destacat és en l’atenció a les persones en situació de prefragilitat. En aquest camp, l’enfocament multidisciplinari, amb el treball en equip de metges de família, infermeres i treballadors socials, entre d’altres, facilita l’atenció integral de les persones per assolir el màxim manteniment de l’autonomia en el seu entorn habitual de vida

Cartera de serveis

CONTACTE

Avinguda de Duran i Sanpere, 45, 25200 Cervera, Lleida

973531048