General

Punt de Voluntariat Cervera-Segarra

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

És un servei comarcal que informa i assessora tant a les entitats sense ànim de lucre del territori com a les persones que estan interessades a fer voluntariat. La missió és fomentar l’associacionisme i el voluntariat mitjançant la promoció del voluntariat i el suport a les entitats per fomentar el treball en xarxa. A més, s’ofereixen altres serveis vinculats a l’assessorament tècnic, l’acompanyament o la formació de les entitats i de les persones voluntàries, la promoció dels espais de participació del teixit associatiu i actuacions de reconeixement del voluntariat.

La Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme regula el model català de voluntariat, amb la finalitat de divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya. El 23 de juliol de 2015, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del voluntariat, primera normativa específica que regula l’acció voluntària a Catalunya. Fins a l’aprovació d’aquesta Llei, Catalunya només disposava de la Carta del Voluntariat, reconeguda pel Parlament de Catalunya el 29 de maig de 1996.

La Llei té per objectiu definir, reconèixer, protegir, regular i fomentar l’associacionisme i el voluntariat. Amb aquesta Llei es vol preservar el model català de voluntariat i reconèixer totes les accions dutes a terme per les entitats i les persones voluntàries.


CONTACTE

Plaça Major, 1, 25200 Cervera, Lleida

 973530025

https://voluntariat.cervera.cat/voluntariats/