General

Pla Educatiu d'Entorn (PEE) de Cervera

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El Pla Educatiu d’Entorn de Cervera (PEE Cervera) és una proposta educativa innovadora de cooperació entre el Departament d'Educació i la Paeria de Cervera que dóna una resposta integral i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S’adreça a tot l’alumnat i a tota la comunitat de la ciutat, però amb una especial sensibilitat als sectors socials en situació de vulnerabilitat.

El Pla Educatiu d'Entorn ha de tenir en compte a tots els agents de la zona que estiguin en contacte amb infants i joves i que, d'alguna manera o altra, contribueixen al seu desenvolupament educatiu, personal i social. Per això mateix, el PEE de Cervera s'organitza en diverses comissions temàtiques per a treballar conjuntament i elaborar accions que tinguin un impacte significatiu i que arribin al màxim de persones possible.

Objectius:

Proporcionar a l’alumnat d’entorns socioculturals desfavorits unes condicions d’estudi adequades, fora del marc escolar, que permeti:

Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari (SOAC) 

El Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari (SOAC) és un recurs per a les famílies i l'alumnat que ofereix orientació educativa al llarg de tot el procés educatiu (dels 0 als 20 anys).

Partint d'un enfocament inclusiu del sistema educatiu, l'orientació esdevé una responsabilitat transversal i compartida entre tots aquells que acompanyen l'alumnat en el seu procés de formació: el centre, les famílies i la comunitat educativa. Per això mateix també tenim en compte altres espais a part dels centres educatius com poden ser associacions i entitats i activitats extraescolars i de lleure, ja que també formen part del seu aprenentatge educatiu, social i emocional.

Oficina Municipal d'Escolarització (OME) 

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és un instrument de col·laboració entre la Paeria de Cervera i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L'OME actua en el procés d'escolarització d'alumnat als centres del municipi finançats amb fons públics, pel que fa a educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Funcions

Informar i orientar adequadament a les famílies de tota l'oferta formativa de la ciutat.

CONTACTE

Plaça Major, 1, 25200 Cervera, Lleida

educacio@cerverapaeria.cat | 973533544

https://www.cervera.cat/pla-educatiu-dentorn