General

Creu Roja de la Segarra

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

La Creu Roja és una organització humanitària internacional creada amb l'objectiu de oferir assistència i protecció a les persones afectades per conflictes armats, desastres naturals i altres situacions d'emergència.

Les activitats de la Creu Roja inclouen la prestació d'atenció mèdica i primers auxilis, la distribució d'aliments i subministraments bàsics, el suport psicosocial a les víctimes, la cerca i la reunificació de familiars separats, la promoció de la preparació davant de desastres i la capacitació en temes de salut i seguretat.

La Creu Roja opera a nivell mundial i compta amb milions de voluntaris i treballadors que es dediquen a brindar ajuda humanitària a més de 190 països. A més, treballa en col·laboració estreta amb els governs i altres organitzacions per coordinar les respostes en situacions d'emergència i contribuir al desenvolupament de comunitats vulnerables.

El seu principi fonamental és la imparcialitat, cosa que significa que brinda assistència a qualsevol persona en situació de necessitat, sense discriminació per motius de raça, religió, nacionalitat o afiliació política.


Servei de teleassistència a Cervera

Pensats perquè les persones, especialment les grans, puguin desenvolupar la seva vida amb independència i tranquil·litat sabent que la Creu Roja està pendent les 24 hores del dia, per atendre-les davant de qualsevol emergència i ajudar-los a cuidar la seva salut i benestar.


Contacte

Carrer Victòria, 19, 25200 Cervera, Lleida

973 53 20 84