General

Casal Cívic i Comunitari i Associació de Voluntaris del Casal Cívic

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Els Casals Cívics i Comunitaris són són espais públics de participació i convivència oberts a tothom que tenen per objecte l’empoderament de les persones i de les entitats a través del desenvolupament personal, cívic, comunitari, social, cultural i de lleure, el foment de l’associacionisme, la cultura del voluntariat i la participació ciutadana des d’una vessant laica com a elements que afavoreixen la convivència, el civisme i la inclusió social.

Trobareu ofertes de diferents activitats al llarg de l’any: tallers, conferències, exposicions, etc., per a totes les edats i col·lectius, per fomentar les aficions, gaudir de noves relacions, ampliar coneixements i formar part d’un projecte comú. En molts casals trobareu programes específics per al col·lectiu d’infants i joves;  programes que afavoreixen la inclusió social a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i programes que, en col·laboració amb les entitats, fomenten el voluntariat de les persones grans mitjançant activitats tecnològiques, culturals i solidàries.

Alhora, les entitats sense ànim de lucre de caire cívic i social poden trobar espais per a la realització dels seus programes i activitats, segons disponibilitat i d'acord amb unes normes d'ús.

A la dreta hi podeu trobar annexat el programa d'activitats de Casal Cívic i Comunitari de Cervera actualitzat al trimestre vigent.


Primavera 2023.pdf

CONTACTE

Carrer de Manuel Ibarra, 0, 25200 Cervera, Lleida

973 53 37 18 | cc.cervera@gencat.cat