Adults

PSP del Centre de Salut Mental i Addiccions (CSMiA) de l'Hospital Universitari Santa Maria (GSS) a Cervera

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Gestió de Serveis Sanitaris concentra en aquesta línia d’atenció gran part de les prestacions de cobertura pública en salut mental i addiccions de les Regions Sanitàries de Lleida i Alt Pirineu Aran. L'atenció sanitària als problemes de salut mental i addiccions es realitza gràcies a tota la xarxa de centres assistencials de GSS per tot el territori:

 GSS disposa d’un edifici per a l'hospitalització ubicat dins del recinte del Campus de Ciències de la Salut i que compta amb llits de psiquiatria d’aguts per a adults, llits de psiquiatria de subaguts i llits d'aguts infantils i juvenils. L'atenció en salut mental ofereix també un Hospital de Dia d’Adults.

L'Hospital ofereix, a més, cobertura en urgències psiquiàtriques les 24 hores els 365 dies de l’any, i una unitat especial d’ingressos de curta estada. Un ampli equip de professionals especialitzats tenen cura de la seva salut.

A Cervera el CSMiA està unbicat al CAP de Cervera i l'equip compta amb professionals de psiquiatria, psicologia, treball social i infermeria. L'accés és a través del metge de família i comunitària.

CONTACTE

CAP Cervera

Avinguda de Duran i Sanpere, 45, 25200 Cervera, Lleida

973531048