Adults

Programa Municipal de les Dones

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El programa desenvolupa accions concretes en Polítiques de Dones per tal d’incidir positivament des de l’administració en la·quotidianitat de les dones de Cervera. Les actuacions estan subjectes als eixos que guien el Pla Comarcal de la Segarra:

El principal objectiu és garantir la totalitat dels drets i la eradicació de qualsevol forma de discriminació i treballant les accions de forma coordinada. La metodologia emprada està basada en la coordinació de totes les activitats amb els diferents agents que intervenen o poden intervenir en les accions pensades per a la promoció de la igualtat de condicions i possibilitats entre homes i dones. 

CONTACTE

Plaça Major, 1, 25200 Cervera, Lleida

De dilluns a divendres de 8 a 15h i dijous de 16.30 a 19.00h

ladona@cerverapaeria.cat