General

Escola d'Adults de Cervera Joan Comorera

DESCRIPCIÓ DEL CENTRE

L’Aula d’Adults de Cervera va iniciar la seva activitat el curs 1980-1981 en les dependències del CEIP “Jaume Balmes” i amb la finalitat de preparar un grup de persones, homes i dones de Cervera i la seva comarca que volien obtenir el Graduat Escolar assistint a classes els vespres, quan ja havien acabat la seva jornada laboral.

Durant aquests vint-i-cinc anys el nombre d’alumnes s’ha anat incrementant, sobretot des del curs 1988-89 quan es comencen a incorporar a l’Aula alumnes nouvinguts, majoritàriament marroquins, egipcis i sub-saharians. Es per aquest motiu que durant el curs 2002-03 l’Aula passa de tenir una professora a tenir-ne dues; s’incrementa l’oferta formativa amb classes d’iniciació a la informàtica i a la llengua anglesa i s’obre l’Aula els matins, tardes i vespres.

Ensenyaments que s'ofereixen:

Pots consulta l'oferta completa d'ensenyaments de l'Escola d'Adults de Cervera al següent enllaç.

CONTACTE

Carrer Duc d'Ahumada, 2, 25200 Cervera, Lleida

c5008571@xtec.cat | 973 532564