Treball en equip

LA INTERSECTORIALITAT COM A BASE DEL TREBALL COMUNITARI

El treball en equip i la intersectorialitat són fonamentals a la salut comunitària. El treball en equip reuneix professionals de la salut i membres de la comunitat per abordar problemes de salut des de diferents perspectives, aprofitant la diversitat de coneixements i enfocaments. Això permet una comprensió més completa dels desafiaments i una col·laboració més efectiva. A més, empodera la comunitat i augmenta l'eficàcia de les intervencions.

D'altra banda, la intersectorialitat implica la col·laboració entre diversos sectors més enllà de la salut per abordar els determinants socials de la salut. Factors com educació, habitatge, ocupació i medi ambient influeixen en la salut de les persones. La col·laboració intersectorial permet abordar aquests factors de manera integral i coordinada, optimitzant lús de recursos i enfortint polítiques públiques. Tot plegat, el treball en equip i la intersectorialitat milloren la salut comunitària i el benestar general de la població.

ComSalut

COMSalut pretén impulsar la reorientació del sistema sanitari cap a la promoció de la salut i la salut comunitària, així com la lluita contra les desigualtats i la promoció de les polítiques públiques saludables en l’àmbit local (PINSAP). A Cervera, l'equip ComSalut està format per professionals de la Paeria de Cervera, l'Equip d'Atenció Primària (CAP), l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) els Mossos d'Esquadra, l'Associació d'Usuaris de la Sanitat Pública de la Segarra i la companyia de teatre Fadunito.

Taula SocioSanitària de Cervera

La Taula SocioSanitària es va crear amb la finalitat de poder coordinar accions i reforçar la relació entre diferents agents i entitats que l’integren per tal de vetllar per uns serveis d’atenció social i sanitària de qualitat.  Agrupa prop d’una vintena d’entitats i associacions cerverines que treballen per una millor qualitat de vida del conjunt del municipi.

Taula de Salut Mental Urgell-Segarra

La Taula de Salut Mental Urgell-Segarra és un espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball col·laboratiu per promocionar l’atenció integral de la salut mental al territori, amb la implicació de tots els agents relacionats amb l’atenció a la salut mental: Associacions de familiars i persones afectades, administració local, comarcal, i representació territorial de les conselleries o organismes de la Generalitat de Catalunya.

Taula de Mobilitat de Cervera

La Taula de Mobilitat de Cervera és un espai de consulta i participació en tots els temes relacionats amb la mobilitat al municipi. Està integrada per regidors i tècnics de la Paeria, representants d’entitats del municipi i veïns a títol individual.

Taula de Mutilació Genital Femenina (TMGF)

La Taula de Mutilació Genital Femenina ha elaborat un protocol d'actuació adreçat a professionals dels àmbits socials, sanitaris, de l'educació i dels cossos de seguretat de Cervera. A més a més de treballar de manera directa amb les comunitats que realitzen aquesta pràctica, per a pdoer conscienciar-les i sensibilitzar-les de les seves conseqüències a nivell biopsicosocial.

Comissió de Participació del CAP de Cervera

La Comissió de Participació del CAP (Centre d'Atenció Primària) de Cervera és una comissió formada pel mateix CAP, el Consell Comarcal i els ajuntaments dels municipis pertanyents a l'Àrea Sanitària Bàsica de Salut de Cervera. El seu objectiu és fomentar la col·laboració i el diàleg entre aquests actors per millorar l'atenció mèdica i els serveis de salut a la regió.

Comissió de Participació del Centre de Dia Integral Josep Valls

La Comissió de Participació del Centre de Dia és una comissió encarregada de promoure la col·laboració i participació activa de diferents actors involucrats en el funcionament i la prestació de serveis del centre. Aquesta comissió està formada per representants del mateix Centre de Dia, usuaris i familiars, i personal del centre.

Comissió de Salut i Benestar del Pla Educatiu d'Entorn

La Comissió de Salut i Benestar està formada per professionals de diferents entitats i associacions de Cervera, de l'àmbit sociosanitari i educatiu. La comissió dissenya i implementa accions concretes per a millorar la salut i el benestar dels joves en els centres educatius de Cervera.

Podeu consultar totes les comissions de treball del Pla Educatiu d'Entorn de Cervera en el següent enllaç.

Comissió de Famílies del Pla Educatiu d'Entorn

La comissió de famílies té com a objectiu de detectar les necessitats de les famílies i donar una resposta coordinada i comunitària a aquestes. Per això mateix hi participen els i les representants de les associacions de famílies de tots els centres educatius del municipis, direccions dels mateixos centres, tècnics del CAP, professionals del CDIAP, educadores dels serveis socials bàsics i de l'equip d'assessorament psicopedagògic (EAP) i representants de les associacions de comunitats migrants. Des de la comissió s'impulsen accions basades en els neguits que comparteixen famílies i professionals com cicles de xerrades i tallers o la creació de grups i/o espais familiars.

Podeu consultar totes les comissions de treball del Pla Educatiu d'Entorn de Cervera en el següent enllaç.

Comissió de Lleure i Joves

La Comissió de Lleure i Joves neix del projecte Salut Mental i Joves, derivat del Diagnòstic de Salut realitzat a cervera l'any 2019. Està formada per professionals de la Paeria de Cervera, el CAP, l'Oficina Jove, el Racó Jove i Qualia. La seva missió es trobar alternatives més saludables per a millorar l'oci dels joves, sobretot l'oci nocturn. 

Consell dels Infants de Cervera

El Consell d’Infants de Cervera, iniciativa impulsada per la Regidoria d’Educació, pretén reactivar els esforços començats abans de la pandèmia i garantir el dret a la participació dels i les més joves. Està format per 11 alumnes, un de cada aula de 5è i 6è de primària de les tres escoles de la ciutat, que representen tots els infants de Cervera. Es reuneix de manera periòdica per parlar i debatre temes per millorar la ciutat. Recull propostes, busca informació i fa arribar les propostes de millora a la Paeria de Cervera.

Podeu consultar totes les comissions de treball del Pla Educatiu d'Entorn de Cervera en el següent enllaç.

Comité per a l'Acollida de Persones Refugiades d'Ucraïna

És tracta d'un comité que té per finalitat garantir les necessitats bàsiques i legals a les persones que arribin a Cervera, així com proporcionar-los accés als serveis sanitaris, socials i educatius, i oferir-los ajuts d’emergència.

S’ha establert un circuit per facilitar els tràmits a les persones que arribin. En primer lloc s’hauran d’adreçar al Departament d’Acció Social de la Paeria, on se’ls informarà dels serveis que disposen, i se’ls adreçarà al Padró per fer el tràmit de l’empadronament al municipi. Creu Roja els facilitarà informació sobre el dret d’asil i Càritas els oferirà ajuda

Comissió del Mapa de Recursos i Serveis de la Segarra

És tracta d'una comissió dedicada a la creació i el manteniment d'un mapa de recursos i serveis públics de Cervera i la Segarra. Aquest mapa pretén ser una eina útil per als residents locals i visitants, facilitant l'accés als recursos disponibles i millorant la coordinació entre les diferents institucions i serveis públics presents a la regió.