Xarxa UPS - Units per la salut

Diverses institucions i entitats que fan activitats de Salut Comunitària a Cervera Sentiment que es pot millorar la coordinació i la informació entre aquestes. Necessitat de que tots els que fem accions de salut comunitària ens coneguem, ens relacionem i aportem el nostre coneixement. Creiem que el fet d’interrelacionar-nos, comunicar-nos, opinar, millorarà el que estem treballant.

 

Membres de la xarxa

  •  Joventut i Esports
  •  Acció Social i Ciutadania
  •  Serveis Social
  •  Esports, Joventut i Salut
  •  Educació
  • Consell Comarcal de La Segarra
  • Paeria de Cervera

Objectius

 Maximitzar els recursos

 Sumar les capacitats i recursos de cadascú/una

 Recollir i difondre la informació (fitxes –web- mailing)

 Incrementar la participació

 Establir bona comunicació entre els responsables de salut comunitària

 Fomentar la participació i el compromís

 

Metodologia

Es faran 4 reunions a l’any mínim 

Cada ens o cada entitat/associació designarà un/a responsable

Es parlarà sobre les activitats que cadascú està fent.

De cada reunió es farà acta

Prèviament, cada entitat farà arribar les fitxes de les activitats de comunitària a les coordinadores de la Xarxa del CAP, que seran les responsables de fer-ne la difusió. 

Per fer la difusió, S’elaborarà un “mailing” i s’elaborarà un web per penjar tota la informació de Salut Comunitària actualitzada i a l’abast de tots.

 

Avaluació

L’avaluació del bon funcionament de la Xarxa de Salut Comunitària serà per observació directa, per l’opinió dels participants, i pel seguiment dels fulls de registres que es faran en totes les reunions que es duran a terme durant l’any.

Sorgiran noves propostes, segons l’evolució i recursos de la xarxa