TEMA

Àmbit social i infància

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El CDIAP realitza les següents tasques:

  • Diagnòstic i valoració del desenvolupament de l'infant
  • Orientació, suport i assessorament a la família
  • Atenció terapèutica interdisciplinària
  • Seguiment de l’evolució de l’infant
  • Orientació als processos socio-educatius de l'infant

Per atendre l'infant en la seva globalitat, el CDIAP SEL disposa d’un equip interdisciplinari format per una psicòloga, una logopeda, una fisioterapeuta, un neuropediatre i una treballadora Social

per tal de garantir l’adequada atenció integral de l’infant.

El Servei d’Atenció Precoç és un servei públic, universal i gratuït, integrat al Sistema Català de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.

OBJECTIU

Té per objectiu donar orientació, recursos terapèutics i suport als infants i les seves famílies quan es presenten dificultats, alteracions o trastorns en algun àmbit del seu desenvolupament o bé, que es trobin en risc de patir-ne.

L'objectiu de l'Atenció Precoç és prevenir, detectar i atendre el més aviat possible en un sentit ampli, des del moment de la concepció fins que l'infant compleix els sis anys.

ENTITATS IMPLICADES

Responsables: Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Segarra i CDIAP SEL. 

Col·laboradores: Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya

TELÈFON I MAIL

973. 532.431

cdiapsel@ccsegarra.cat