DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Utilitzar l’exercici físic com a eina de promoció de la salut, atesos els beneficis de la pràctica de l’activitat física i l’exercici físic.

ENTITATS IMPLICADES

CAP Cervera

Ajuntament de Cervera

Centre Excursionista de la Segarra

NOM/S DEL/S RESPONSABLE/S

Sara Ribera

Arseni López

Miquel Puig

TELÈFON I MAIL

973531048

973530025

696343312

sribera.lleida.ics@gencat.cat

joventut@cerverapaeria.cat

ces@ces.cat